Extra inzet op taal, rekenen en zorg in school

Rotterdam investeert 13,2 miljoen euro in onderwijs vanuit Nationaal Programma Onderwijs - De gemeente Rotterdam wil de impact van corona op kinderen en jongeren verder verkleinen. Met geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden de komende twee jaar onder meer tutoren ingezet om kinderen en jongeren extra te begeleiden met taal en rekenen. Ook komt er meer hulp en zorg in de school via medewerkers van het wijkteam. In totaal gaat het om 13,2 miljoen euro tot 2023. De gemeente heeft gekozen voor maatregelen die ook op de lange termijn verbetering opleveren.

Samen met onderwijsinstellingen en de kinderopvang is gekeken naar de besteding van het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Een deel daarvan gaat direct naar de scholen, een deel zet de gemeente in. Kern van de maatregelen van de gemeente is dat zorg, welzijn, sport en cultuur dichter bij school worden georganiseerd.

Onderwijswethouder Said Kasmi: ‘De gevolgen van de coronacrisis zijn pijnlijk merkbaar in het onderwijs. Met het NPO-programma dat we in Rotterdam samen met schoolbesturen en de kinderopvang hebben ontwikkeld, ligt er een mooie kans om de vertragingen van het afgelopen anderhalf jaar in te lopen. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak ook in de toekomst helpt bij het versterken van de kansengelijkheid. Daar moet dan ook structureel geld vanuit het Rijk tegenover staan.’

 

Extra rekenen en taal

Na de herfstvakantie worden vijftig getrainde studenten ingezet als tutor in het basisonderwijs. Zij geven leerlingen met leerachterstanden extra rekenen. De tutoren starten op basisscholen in Rotterdam-Zuid, aansluitend bij de al bestaande activiteiten vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), zoals Dagprogrammering. De tutoren begeleiden twee tot drie keer per week groepjes van twee kinderen. Op korte termijn wordt het aanbod van tutoren uitgebreid met taallessen. Ook het voortgezet onderwijs kan gebruik gaan maken van de tutoren voor rekenen en taal. Doel is om het aanbod van tutoren in heel Rotterdam aan alle scholen, aan te bieden. Bij de werving voor tutoren zijn momenteel Hogeschool Rotterdam, InHolland, Codarts, Thomas More en de Erasmus Universiteit Rotterdam betrokken.

 

Extra zorg op school

Een andere maatregel is dat medewerkers van het wijkteam van de gemeente worden toegevoegd aan de (zorg)teams op basisscholen in een aantal wijken. Het gaat dan om wijken waar gezinnen en kinderen deze hulp het hardst nodig hebben. Gestart wordt op basisscholen in de wijken Feijenoord en Delfshaven. De wijkteammedewerker werkt in de school en maakt deel uit van school-zorg-team. Ook komt er meer capaciteit voor het schoolmaatschappelijk werk en aandacht voor de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Meer maatregelen

Andere maatregelen uit het plan zijn het gratis uitproberen van de Rotterdamse Peutergroep, muzieklessen in de voorschoolse opvang, meer sporten en bewegen tijdens en buiten school en, om de druk op het lerarentekort te verminderen, het inzetten van kunstvakdocenten voor het onderwijs. Dat laatste is naast de al bestaande Rotterdamse aanpak voor het lerarentekort.

 

Nationaal Programma Onderwijs

De overheid geeft in totaal € 8,5 miljard uit voor het Nationaal Programma Onderwijs, dat gericht is op alle onderwijssectoren. Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs is landelijk 5,8 miljard beschikbaar tijdens schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.  Zij besteden deze middelen aan plannen die gericht zijn op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast ontvangen gemeenten geld uit het NPO-budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs.

 

Groot deel Rotterdamse woningvoorraad onvoldoende toekomstbestendig

Gemeente wil landelijk stadsvernieuwingsfonds en heeft 3 miljard euro nodig - Een groot deel van de particuliere woonvoorraad in Rotterdam moet toekomstbestendig worden gemaakt. Voor tienduizenden Rotterdamse woningeigenaren in met name de kwetsbare wijken is de stapeling van opgaven onbetaalbaar. Bij deze woningen gaat het bijvoorbeeld om funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij.
Dit blijkt uit een onderzoek naar de vitaliteit van 164.000 particuliere woningen in Rotterdam.  Rotterdam is de eerste gemeente die zo’n grootschalig onderzoek heeft gedaan.

 
3 miljoen beschikbaar voor nieuwe ronde CityLab010

Voor het zevende jaar op rij zet het programma CityLab010 van de gemeente Rotterdam haar deuren open voor innovatieve ideeën van Rotterdammers. Dit jaar is ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die Rotterdam sterker uit de coronacrisis helpen.

Er is één doel: sterker uit de crisis komen dan dat de stad erin ging. En dus is CityLab010 onder andere op zoek naar oplossingen voor vernieuwing op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. Maar ook creatieve, maatschappelijke oplossingen voor vraagstukken die actueel zijn voor Rotterdam. Toch een fantastisch idee maar past het niet bij de criteria? Drie initiatieven maken kans op een wildcard.

 
Meer ruimte voor de fiets

In de binnenstad van Rotterdam komen nog dit jaar 1500 tot 2000 extra plekken om je fiets te stallen. Rond de zomer komen er 1100 fietsparkeerplekken bij het Centraal Station op de Conradstraat. Daarbij komen er meer dan 200 tijdelijke plekken bij op de Karel Doormanstraat, de Kruiskade en de Westblaak. In een leegstaande winkel op de hoekvan de Lijnbaan en Weena-Zuid opent in juni een tijdelijke stalling met ruimte voor 450 fietsen. Alle plannen staan in de Fietsparkeerstrategie die door het college is vastgesteld.

 

 
IMG_0227.jpg