Extra steun voor Rotterdammers met geldzorgen

Hulp bij eerste levensbehoeften, actiever ondersteuning aanbieden en extra inzet om (meer) schulden te voorkomen.

Door de toenemende inflatie en energiekosten kampen steeds meer Rotterdammers met geldzorgen. Om hen te helpen en te voorkomen dat deze geldproblemen tot schulden leiden breidt de gemeente de hulpverlening uit, zoekt mensen met geldproblemen actiever op en komt met nieuwe steunmaatregelen. Zoals hulp bij eerste levensbehoeften, energiebesparende maatregelen en extra maatregelen voor het voorkomen van oplopende schulden. Rotterdam investeert hiervoor 4,5 miljoen extra bovenop het budget van ruim 11 miljoen euro per jaar. Dit om de periode te overbruggen tot de aangekondigde rijksmaatregelen effect hebben.

Wethouder Enes Yigit (armoedebestrijding, schuldenaanpak en taal): “Veel Rotterdammers worden hard geraakt door de inflatie en energieprijzen. De bestaanszekerheid van mensen komt in gevaar. Dat baart me zorgen. Gelukkig heeft Rotterdam de afgelopen 4 jaar al een stevig vangnet neergezet voor mensen in armoede en met schulden. We verstevigen dit vangnet nu nog meer en komen met extra acties om mensen in acute nood te helpen. Zodat elke Rotterdammer de winter door komt en niet door het ijs zakt.”

Schoolontbijt, boodschappenkaarten en noodhulp

Om te voorkomen dat mensen niks te eten hebben werkt de gemeente samen met andere partijen. Het jeugdeducatiefonds biedt 85 scholen de mogelijkheid om een schoolontbijt te verzorgen, het Rode Kruis zorgt voor (vooralsnog) 3000 boodschappenkaarten die maatschappelijke partners in de wijk direct in kunnen zetten. Ook werken we aan noodhulp voor voedsel en kleding, samen met bedrijven, filantropen en subsidiepartners.

Energietoeslag, witgoedfonds en energieklussers

De gemeente keert de eenmalige Rijksbijdrage van €500,- aan energietoeslag voor 1 november uit. Inmiddels hebben 38.000 mensen in de bijstand het bedrag op hun rekening ontvangen. Mensen met een laag inkomen kunnen via hun hulpverlener een energieklussers laten komen of een nieuwe energiezuinige koelkast of wasmachine aanvragen. Voor dit witgoedfonds – in beheer bij Fonds Bijzondere Noden Rotterdam – is €500.000 beschikbaar gesteld.

Extra capaciteit schuldhulp

Er komt extra inzet op schuldhulp. Mensen met een huurachterstand worden hun huis niet uitgezet enkel als gevolg van inflatie en gestegen energiekosten. We zorgen voor een aflospauze en/of gedeeltelijke kwijtschelding voor Rotterdammers met een schuldregeling. Mensen met een lopend traject voor schulddienstverlening worden hier niet uitgezet als gevolg van stijgende energielasten. Om de toestroom van mensen met schulden aan te kunnen zetten we er 10 fte aan trajectbegeleiders bij.

Online, telefonisch en fysiek

We streven er naar dat alle Rotterdammers die recht hebben op inkomensondersteunende regelingen, deze ook ontvangen. Voor de energietoeslag zien we dat met name ouderen deze nog niet aanvragen. Vanaf half oktober gaat er daarom een speciaal team de straat op om ouderen te informeren over de energietoeslag en hen te helpen met de aanvraag. De hulp die er is bij geldzorgen maken we de komende periode nog beter bekend bij mensen die door de energiekosten en inflatie nu voor het eerst in financiële problemen komen. Online via de nieuwe website www.rotterdam.nl/geldzorgen en telefonisch via 14010. Dit algemene nummer krijgt per 1 november een keuzenummer voor geldzorgen zodat Rotterdammers direct in contact komen met medewerkers die goed op de hoogte zijn van het hulpaanbod.

Financiën

Het actieplan is een dynamisch plan en wordt de komende periode regelmatig herijkt. Bovenop de in het coalitieakkoord toegekende budget van ruim 11 miljoen euro per jaar voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, wordt er in 2022 1,1 miljoen en in 2023 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gevolgen van de inflatie en energiekosten aan te pakken.

 

degrotelakentruc !!

Mannen proberen met lakens te ontsnappen uit detentiecentrum Rotterdam - Twee mannen hebben vanochtend een ontsnappingspoging gedaan uit het Detentiecentrum Rotterdam. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De mannen verbleven samen in een cel in het Huis van Bewaring. Ze vernielden het raam in de cel. Hoe precies, is nog onduidelijk. Via aan elkaar geknoopte lakens klommen ze vervolgens van de eerste verdieping naar de binnenplaats.

Isoleercel

Op de binnenplaats konden medewerkers van de gevangenis de mannen tegenhouden. Ze zitten voorlopig in de isoleercel. Het tweetal zal worden overgeplaatst naar een andere gevangenis.

 
Opening gerenoveerde winkelcentrum Zuidplein - Woensdag 25 januari, 16.00 uur

Woensdagmiddag opent burgemeester Aboutaleb het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum Zuidplein. In 2016 startte de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Hierdoor geïnspireerd, besloot de VvE van winkelcentrum Zuidplein tot een grootscheepse renovatie.

Het winkelcentrum viert woensdag de oplevering van de renovatie (hoewel er hier en daar nog wordt gewerkt) en het 50-jarig bestaan. Het eerste overdekte winkelcentrum werd in 1972 geopend door Mies Bouwman.
In 2022 is aan de busstationzijde door het consortium Hart van Zuid een nieuw gebouw neergezet waarmee het winkelcentrum en de parkeergarage groter zijn geworden.

 
24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis, verwacht dat het aantal patiënten nog zal oplopen. Dat komt doordat sommige vuurwerkslachtoffers zich eerst in een algemeen ziekenhuis hebben gemeld en vanuit daar zijn doorgestuurd.

Ook patiënten die in beschonken toestand gewond zijn geraakt melden zich nog, zegt de woordvoerder. "Die voelen bij het nuchter worden de pijn en komen alsnog langs".

 
P1020004.jpg