Blijdorp zet nieuwe koers uit

Blijdorp

Diergaarde Blijdorp te Rotterdam heeft een nieuwe koers uitgezet op weg naar een gezond en levensvatbaar bedrijf, ook in deze tijden van wegvallende gemeentelijke subsidie en economische recessie...

In het Toekomstplan 2012-2017 geeft de directie aan hoe Blijdorp zelfstandig kan voortbestaan en haar vooraanstaande positie kan  handhaven als succesvolle dierentuin in Nederland en icoon van de stad Rotterdam.

Dit ambitieuze doel kan alleen bereikt worden door structurele reductie in personeelskosten. Om dit te bereiken is het de bedoeling 40 van de 190 arbeidsplaatsen te laten vervallen en om de huidige gemeente CAO om te zetten naar de Leisure CAO. Deze CAO wordt reeds door veel attracties en dierentuinen toegepast en sluit veel beter aan bij de bedrijfsvoering van een publieksattractie als Blijdorp.

De besparingen die met deze reorganisatie worden gerealiseerd, zijn noodzakelijk. Zij zullen  worden aangewend voor die bedrijfsactiviteiten die direct bijdragen aan de handhaving of verhoging van de bezoekersaantallen en inkomsten. Zo blijft Blijdorp vitaal en kan zij haar positie handhaven op een vrijetijdsmarkt waarin de concurrentie steeds verder toeneemt en de bestedingen van de consumenten als gevolg van de recessie afnemen.

De medewerkers van de Diergaarde zijn op de hoogte gebracht van de voorgestelde plannen.  Er is duidelijk gemaakt hoe de organisatie kan gaan werken om met aanzienlijk minder mensen eenzelfde of zelfs beter resultaat te bereiken. Om de overgang naar de nieuwe organisatieopzet mogelijk te maken en om op nette en eerlijke wijze de medewerkers te begeleiden voor wie geen plek meer is in het bedrijf, zal Blijdorp deze noodzakelijke transitie moeten financieren. Blijdorp is in gesprek met de Gemeente Rotterdam over de mogelijkheden om daarvoor gemeentegarantie te verkrijgen.

Over inhoud van de plannen en de noodzakelijke maatregelen zal in de komende periode uitgebreid overleg worden gevoerd met de Ondernemingsraad van Blijdorp en de vakbonden.

Ook in de toekomst wil Blijdorp, als Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, een ‘not for profit’ organisatie blijven. Dit betekent dat de inkomsten weer in de dierentuin worden geïnvesteerd om het voortbestaan te waarborgen en de bezoekers recreatie en educatie te bieden en “aan te (blijven) zetten tot bewondering, verwondering en tot zorg voor de natuur”, zoals de missie blijft luiden.

Bijdragen aan fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten, steun aan natuurbehoudsprojecten in de vrije natuur en aandacht voor duurzaamheid, blijven een belangrijke rol spelen. Ook (toegepast) wetenschappelijk onderzoek blijft gehandhaafd, zover de financiële middelen strekken. Fondsenwerving en sponsorprogramma’s onder het motto “Steek je poot uit voor Blijdorp” spelen hierbij een steeds belangrijker rol.
Bron: diergaardeblijdorp.nl

 

Gerelateerde artikelen

degrotelakentruc !!

Mannen proberen met lakens te ontsnappen uit detentiecentrum Rotterdam - Twee mannen hebben vanochtend een ontsnappingspoging gedaan uit het Detentiecentrum Rotterdam. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De mannen verbleven samen in een cel in het Huis van Bewaring. Ze vernielden het raam in de cel. Hoe precies, is nog onduidelijk. Via aan elkaar geknoopte lakens klommen ze vervolgens van de eerste verdieping naar de binnenplaats.

Isoleercel

Op de binnenplaats konden medewerkers van de gevangenis de mannen tegenhouden. Ze zitten voorlopig in de isoleercel. Het tweetal zal worden overgeplaatst naar een andere gevangenis.

 
Opening gerenoveerde winkelcentrum Zuidplein - Woensdag 25 januari, 16.00 uur

Woensdagmiddag opent burgemeester Aboutaleb het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum Zuidplein. In 2016 startte de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Hierdoor geïnspireerd, besloot de VvE van winkelcentrum Zuidplein tot een grootscheepse renovatie.

Het winkelcentrum viert woensdag de oplevering van de renovatie (hoewel er hier en daar nog wordt gewerkt) en het 50-jarig bestaan. Het eerste overdekte winkelcentrum werd in 1972 geopend door Mies Bouwman.
In 2022 is aan de busstationzijde door het consortium Hart van Zuid een nieuw gebouw neergezet waarmee het winkelcentrum en de parkeergarage groter zijn geworden.

 
24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis, verwacht dat het aantal patiënten nog zal oplopen. Dat komt doordat sommige vuurwerkslachtoffers zich eerst in een algemeen ziekenhuis hebben gemeld en vanuit daar zijn doorgestuurd.

Ook patiënten die in beschonken toestand gewond zijn geraakt melden zich nog, zegt de woordvoerder. "Die voelen bij het nuchter worden de pijn en komen alsnog langs".

 
IMG_5812.jpg