Hart van Zuid vernieuwt in hoog tempo

Charlois

Al in 2017 is het 50 meterbad klaar en zijn de hallen van Ahoy gerenoveerd. De grootscheepse kwaliteitsverbetering van Hart van Zuid gaat zich in een hoog tempo voltrekken. Het nieuwe 50-meterbad is al voorjaar 2017 gereed en eind dat jaar zijn ook de hallen van Ahoy aan de westzijde gerenoveerd. Anderhalf jaar later zijn het kunstenpand, het internationaal congrescentrum en de muziekhal bij Ahoy af. Hierna zijn de vernieuwing van het busstation en van het openbaar gebied aan de beurt. Het Hart van Zuid verandert hierdoor op afzienbare termijn in een volwaardig en aantrekkelijk centrum voor Zuid.

Dit zijn de resultaten uit gesprekken tussen de gemeente Rotterdam en ontwikkelaar Ballast Nedam, die 1 november 2013 de opdracht verwierf om Hart van Zuid integraal te ontwikkelen. In de gesprekken waren de planning en de komst van een 50-meterbad belangrijke onderwerpen. Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie Ronald Schneider: “Het belang om voortvarend aan de slag te gaan is groot omdat de ontwikkeling van Hart van Zuid een aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde oplevert voor het gebied en voor Rotterdam als geheel: meer kwaliteit, meer banen en betere voorzieningen”.

Wedstrijdbad

Met de komst van een 50-meterbad aan het Zuidplein ziet Rotterdam een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Sportend Rotterdam en de gebruikers van het huidige zwembad Charlois krijgen een wedstrijd en verenigingsbad dat volledig aan de eisen van de tijd voldoet. Het biedt kansen voor evenementen op nationaal niveau. Waterpolo- en zwemverenigingen kunnen voortaan op eredivisieniveau spelen. Tevens komt er een 25-meter instructie- en sportbad. Voor recreatief gebruik komen er drijvende elementen. Begin 2016 start de bouw van het bad, dat duurzaam ingepast wordt in het gebouw van de voormalige deelgemeente. Zwembad Charlois blijft tot de opening in gebruik. Verenigingen en individuele gebruikers worden betrokken bij de programmering van het nieuwe zwembad.

Hallen Ahoy

Begin 2016 wordt ook gestart met de renovatie van de hallen aan de westzijde van Ahoy: deze worden fors verduurzaamd en gemoderniseerd. Bij Ahoy verrijst eind 2018 bovendien een multifunctioneel complex van internationale allure dat onder meer bestaat uit een groot congrescentrum (capaciteit 2750 bezoekers) en een muziekhal voor 7000 bezoekers. Tevens zorgen nieuwe verbindingen ervoor dat Ahoy beter wordt aangesloten op het metro- en busstation en het nieuwe Plein op Zuid.

Uitwerking van de plannen

Ballast Nedam heeft de plannen inmiddels verder uitgewerkt in nauwe samenspraak met bewoners, bezoekers en gebruikers van Hart van Zuid. De afgelopen maanden hebben inmiddels zo’n 220 mensen uit de directe omgeving deelgenomen aan de zogenaamde publiek private buurtsamenwerking (PPBS) waarin de aanpak van het Zuidpleingebied werd besproken. De bijeenkomsten hebben meer dan 175 ideeën opgeleverd. Uit deze ideeën zijn gezamenlijk acht concrete voorstellen opgesteld voor verkeer, leefbaarheid en winkelen. Deze voorstellen zijn opgenomen in het startdocument voor de MER, het bestemmingsplan en de structuurvisie, dat momenteel ter inzage ligt. De overige ideeën worden gebruikt bij de verdere uitwerking van bijvoorbeeld inrichtingsplannen. Wethouder Ronald Schneider: “De wijze waarop in Hart van Zuid de participatie is verlopen, is een voorbeeld voor andere projecten. Mijn complimenten voor alle creatieve ideeën die de participatie tot op heden heeft opgeleverd.”

Volgens Erik van der Noordaa, CEO van Ballast Nedam, is dat de echte meerwaarde van een integrale aanpak: ‘Het geeft heel veel energie als bewoners, ondernemers en gebruikers actief bijdragen aan het oplossen van knelpunten. Zij weten als geen ander hoe Zuid functioneert en wonen, werken en verblijven er dagelijks. Ballast Nedam is goed in het vertalen van complexe en soms abstracte ideeën in concrete oplossingen. Daarom past een project als Hart van Zuid zo goed bij ons.’

Legpuzzel

In het plan van Ballast Nedam volgen de ingrepen elkaar in snel tempo op. Met de realisatie van het zwembad in het voormalige deelgemeentekantoor komt er ruimte vrij voor de bouw van een nieuw kunstenpand (theater Zuidplein en bibliotheek) op de locatie van het huidige zwembad Charlois en daarna kan de vernieuwing van het busstation Zuidplein aangepakt worden. En zo is de puzzel compleet. Goede bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast tijdens de bouwfase staan centraal. De opleveringsplanning ziet er als volgt uit.

Zwembad: voorjaar 2017

Renovatie hallen Ahoy: eind 2017

Congrescentrum/Muziekhal Ahoy: eind 2018

Kunstenpand: eind 2018

Busstation OV Knoop: zomer 2020


Procedures

Inmiddels zijn de procedures begonnen om tot een nieuw bestemmingsplan voor het gebied te komen. Hierbij hoort ook een milieueffectrapportage (MER) waarin de gevolgen van de plannen voor de omgeving worden onderzocht. In dit traject kunnen belanghebbenden uiteraard hun bijdragen leveren.

Hart van Zuid in grote lijnen

In de visie waarmee Ballast Nedam eind 2013 de aanbesteding won, ondergaat Hart van Zuid de komende decennia een kwalitatieve metamorfose. De Gooilandsingel wordt de verbindende, autoluwe schakel binnen Hart van Zuid, die het nieuwe Plein op Zuid met Ahoy verbindt. Aan het Plein op Zuid verrijst een nieuw kunstenpand, bestaand uit een bibliotheek en theater. Het nieuwe 50 meter zwembad wordt ingepast in het voormalige deelgemeentekantoor. Bovendien wordt er fors geïnvesteerd in het aanwezige talent op Zuid en krijgt het gebied betere en gebruiksvriendelijkere verbindingen.

OV knooppunt

Het huidige bus- en metrostation krijgt een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere inrichting en routing. Dit levert een betere aansluiting op het Plein op Zuid en het winkelcentrum op. De opzet is uitnodigend en gastvrij. Fiets- en wandelroutes in het gebied krijgen een meer logische opzet. Met een fietsenstalling voor 800 fietsen worden het gebruiksgemak en de openbare ruimte flink verbeterd.

Werkgelegenheid en Sociaal programma

Alle fysieke ingrepen in Hart van Zuid hebben als doel het gebied sociaal-economisch beter te laten functioneren. Het plan levert structureel ruim 300 extra banen op. Het perspectief van bewoners van Zuid staat hierin centraal. Het aanwezige talent op Zuid wordt beter benut in nauwe samenwerking met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Concreet betekent dit dat tientallen talentvolle, gemotiveerde jongeren kunnen deelnemen aan een programma waarin vakmanschap en ondernemerschap verder worden ontwikkeld.

 

degrotelakentruc !!

Mannen proberen met lakens te ontsnappen uit detentiecentrum Rotterdam - Twee mannen hebben vanochtend een ontsnappingspoging gedaan uit het Detentiecentrum Rotterdam. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De mannen verbleven samen in een cel in het Huis van Bewaring. Ze vernielden het raam in de cel. Hoe precies, is nog onduidelijk. Via aan elkaar geknoopte lakens klommen ze vervolgens van de eerste verdieping naar de binnenplaats.

Isoleercel

Op de binnenplaats konden medewerkers van de gevangenis de mannen tegenhouden. Ze zitten voorlopig in de isoleercel. Het tweetal zal worden overgeplaatst naar een andere gevangenis.

 
Opening gerenoveerde winkelcentrum Zuidplein - Woensdag 25 januari, 16.00 uur

Woensdagmiddag opent burgemeester Aboutaleb het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum Zuidplein. In 2016 startte de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Hierdoor geïnspireerd, besloot de VvE van winkelcentrum Zuidplein tot een grootscheepse renovatie.

Het winkelcentrum viert woensdag de oplevering van de renovatie (hoewel er hier en daar nog wordt gewerkt) en het 50-jarig bestaan. Het eerste overdekte winkelcentrum werd in 1972 geopend door Mies Bouwman.
In 2022 is aan de busstationzijde door het consortium Hart van Zuid een nieuw gebouw neergezet waarmee het winkelcentrum en de parkeergarage groter zijn geworden.

 
24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis, verwacht dat het aantal patiënten nog zal oplopen. Dat komt doordat sommige vuurwerkslachtoffers zich eerst in een algemeen ziekenhuis hebben gemeld en vanuit daar zijn doorgestuurd.

Ook patiënten die in beschonken toestand gewond zijn geraakt melden zich nog, zegt de woordvoerder. "Die voelen bij het nuchter worden de pijn en komen alsnog langs".

 
IMG_5498.jpg