Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk

Crooswijk

De herstructurering van Nieuw Crooswijk die van start ging in 2007 wordt doorgezet, maar aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Deelgebied Wandeloord wordt afgebouwd;  voor de overige gebieden krijgt een gevarieerde aanpak de voorkeur waarin naast sloop en nieuwbouw ook veel ruimte is voor behoud en renovatie.

Het nieuwe perspectief voor Nieuw Crooswijk is gepresenteerd door de gemeente Rotterdam, deelgemeente Kralingen Crooswijk en de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk (Woonstad Rotterdam, Proper Stok en Era Contour). Deze partijen hebben gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe visie op Nieuw Crooswijk.

Aanleiding voor de nieuwe koers zijn de drastisch veranderende markomstandigheden die na het opstellen van het masterplan Nieuw Crooswijk en de start van de grootschalige herstructurering in 2007 zijn ontstaan. In de nieuwe plannen is voor een minder vergaande aanpak gekozen. De ambitie voor Nieuw Crooswijk blijft intact namelijk een groene stadswijk tussen binnenstad en Kralingse Bos. De hoofdlijnen van de nieuwe visie op Nieuw Crooswijk zijn:

•         Het afmaken van de nieuwbouw in Wandeloord. Eind 2013, begin 2014 wordt gestart met de bouw van het volgende bouwblok bestaande uit 51 huurwoningen en 37 koopwoningen. De twee resterende bouwblokken in Wandeloord zullen door de OCNC worden gerealiseerd bij een aantrekkende woningmarkt. Tot die tijd worden de lege bouwlocaties tijdelijk ingericht.

•         Een mix van handhaven en sloop-nieuwbouw in Paradijshof, waarvan de uitvoering onder regie van Woonstad Rotterdam start in 2014.

•         Voor het Schutterskwartier komt in 2013 een plan van aanpak met behoud van de huidige verkaveling. In dit plan van aanpak wordt ingegaan op de  aanpak van het openbaar gebied, de verkoop van panden, funderingsherstel , particulier opdrachtgeverschap, waarbij per onderdeel de taken verdeeld zullen worden. Uitvoering gebeurt door Woonstad eventueel samen met Proper Stok en Era Contour.

•         In de overige gebieden verhuurt Woonstad de bestaande woningen voor middellange termijn, waarbij noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd.

•         OCNC onderzoekt de haalbaarheid van de mogelijkheden tot herbestemming van de schoolgebouwen tot zorgcomplex op het binnenterrein Groot Trapezium.

•         De openbare ruimte in het Wandeloordgebied wordt gerealiseerd door de OCNC, de gemeente legt de overige openbare ruimte aan.

•         De toegezegde subsidies voor Nieuw Crooswijk blijven behouden voor de wijk. Dit geld wordt door de gemeente ingezet voor de aanleg van bijvoorbeeld de buitenruimte

•         In de nieuwe visie blijft het streven naar de zogenaamde Crooswijkse mix overeind: een afwisseling tussen huidige en nieuwe bewoners van Nieuw Crooswijk, tussen koop- en huurwoningen met ruimte voor diverse inkomensgroepen.

 

Perspectief 
Gemeente, Woonstad en de OCNC werken de genoemde hoofdlijnen verder uit. Voor de huidige en toekomstige bewoners van Nieuw Crooswijk wordt dan exact duidelijk wat de aangepaste plannen op straat- en pandniveau betekenen.  De nieuwe visie op Nieuw Crooswijk biedt meer ruimte om met buurtbewoners en andere belanghebbenden de plannen verder in te vullen.  De betrokken partijen hebben begrip voor de gevoelens van onzekerheid die zijn ontstaan door vertraging bij de uitvoering van het oorspronkelijke masterplan Nieuw Crooswijk. Op korte termijn ontvangen de bewoners van het herstructureringsgebied persoonlijk bericht over de nieuwe visie.

 

degrotelakentruc !!

Mannen proberen met lakens te ontsnappen uit detentiecentrum Rotterdam - Twee mannen hebben vanochtend een ontsnappingspoging gedaan uit het Detentiecentrum Rotterdam. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De mannen verbleven samen in een cel in het Huis van Bewaring. Ze vernielden het raam in de cel. Hoe precies, is nog onduidelijk. Via aan elkaar geknoopte lakens klommen ze vervolgens van de eerste verdieping naar de binnenplaats.

Isoleercel

Op de binnenplaats konden medewerkers van de gevangenis de mannen tegenhouden. Ze zitten voorlopig in de isoleercel. Het tweetal zal worden overgeplaatst naar een andere gevangenis.

 
Opening gerenoveerde winkelcentrum Zuidplein - Woensdag 25 januari, 16.00 uur

Woensdagmiddag opent burgemeester Aboutaleb het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum Zuidplein. In 2016 startte de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Hierdoor geïnspireerd, besloot de VvE van winkelcentrum Zuidplein tot een grootscheepse renovatie.

Het winkelcentrum viert woensdag de oplevering van de renovatie (hoewel er hier en daar nog wordt gewerkt) en het 50-jarig bestaan. Het eerste overdekte winkelcentrum werd in 1972 geopend door Mies Bouwman.
In 2022 is aan de busstationzijde door het consortium Hart van Zuid een nieuw gebouw neergezet waarmee het winkelcentrum en de parkeergarage groter zijn geworden.

 
24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis, verwacht dat het aantal patiënten nog zal oplopen. Dat komt doordat sommige vuurwerkslachtoffers zich eerst in een algemeen ziekenhuis hebben gemeld en vanuit daar zijn doorgestuurd.

Ook patiënten die in beschonken toestand gewond zijn geraakt melden zich nog, zegt de woordvoerder. "Die voelen bij het nuchter worden de pijn en komen alsnog langs".

 
IMG_5523.jpg