Geen traditionele nieuwjaarsduik in de Kralingse Plas

Kralingen

In de Kralingse Plas in Rotterdam is blauwalg geconstateerd. Het is daarom raadzaam contact met het water te vermijden. U wordt bovendien dringend afgeraden om uw hond in de plas te laten zwemmen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier.

Dieren hebben eerder last van klachten door hun geringere omvang.

 

De drijflagen, die door de algen worden gevormd, worden opgeruimd.

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn bacteriën die (net zo als een plant) bladgroen bevatten. Blauwalgen hebben meestal een blauwgroene kleur. Blauwalgen komen in die wateren voor die veel voedingsstoffen (met name stikstof en fosfaat) bevatten. Samen met gunstige (weers)omstandigheden kan dit leiden tot een massale groei, een bloei van de algen. Blauwalgen vertonen een optimale groei bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden Celsius. Sommige soorten zijn in staat om drijflagen te vormen en die ontstaan meestal vanaf juli. Een drijflaag kan zich door de wind ophopen aan de oevers van meren, op stranden, achter vooroevers en in jachthavens.

Wat zijn de problemen?

Blauwalgen kunnen het water onaantrekkelijk maken. Door een teveel aan algen wordt het water troebel. Hierdoor is er minder licht beschikbaar in het water en verdwijnen waterplanten. Verder kan de afbraak van de algenpopulaties leiden tot zuurstofloosheid waardoor vissen en andere waterdieren kunnen sterven. Het water ziet er vies uit en veroorzaakt stankoverlast.

Van verschillende blauwalgen is bekend dat zij giftige stoffen (cyanotoxines) kunnen produceren. De toxines kunnen leiden tot sterfte van dieren. Er zijn verschillende toxines bekend. Tot op heden zijn in Nederland alleen microcystines gevonden. Zwemmers kunnen in aanraking komen met microcystine door het inslikken van water of doordat de huid of ogen in contact komen met water. Microcystine kan leiden tot misselijkheid, buikpijn, diarree, hoofdpijn, huidirritatie en geïrriteerde ogen. Vooral kleine kinderen, oudere mensen en dieren zijn gevoelig voor gezondheidsklachten.

Effect van blauwalgen op een watersysteem

Blauwalgen kunnen schoon en helder water veranderen in een troebele, stinkende massa. Doordat er minder licht beschikbaar is, verdwijnen waterplanten en de algensoortensamenstelling wordt gedomineerd door blauwalgen.

Verder kan de algenpopulatie leiden tot zuurstofloosheid, waardoor vissen en andere waterdieren kunnen sterven.

Gezondheidsrisico's

Voor mensen is de blauwalg schadelijk. Het kan maag- en darmklachten veroorzaken, maar ook huidklachten, misselijkheid, buikpijn, diarree, hoofdpijn, geïrriteerde ogen en leverschade.

Er lijkt een duidelijk verband te zijn tussen gezondheidsklachten van recreanten en de aanwezigheid van blauwalg. Zwemmers kunnen giftige stoffen binnenkrijgen door water in te slikken, maar dit kan ook al door wanneer huid of ogen in contact komen met het water. Kleine kinderen kunnen eerder ziek worden, omdat zij sneller water binnenkrijgen dan volwassenen en minder weerstand hebben. Dit laatste geldt ook voor ouderen

Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden. Door het zwemmen in het water krijgen honden een grote hoeveelheid water binnen. Door het drinken van water met blauwalgen of door hun besmette vacht droog te likken, kunnen huisdieren ernstig ziek worden.

Wat te doen?

Ga niet zwemmen in groen water en bij de aanwezigheid van drijflagen. Wij adviseren geen Nieuwjaarsduik te nemen in de Kralingse Plas.

Mocht u toch in contact komen met het water, ga dan zo snel mogelijk douchen om de algen van de huid te spoelen

Meld de aanwezigheid van een drijflaag bij Schieland en de Krimpenerwaard via telefoonnummer 010 45 37 356.

Acties Schieland en de Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard controleert in de zomer het water (de zwemwaterkwaliteit) van verschillende wateren die door de provincie officieel zijn aangewezen als zwemwater. De resultaten van het onderzoek worden aan de provincie doorgegeven. Wanneer te hoge hoeveelheden blauwalgen of bacteriën worden aangetroffen, kan door de provincie een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod worden afgegeven. In overig oppervlaktewater wordt geen extra blauwalgenonderzoek verricht.

Recente investeringen in de Kralingse Plas

Samen met de gemeente Rotterdam en de deelgemeente heeft het hoogheemraadschap geïnvesteerd in een pakket aan maatregelen in de Kralingse Plas. De Kralingse Plas is een ecologisch systeem, dat door het pakket aan maatregelen, enige tijd nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Het kan jaren duren voordat de effecten van de maatregelen zichzelf zullen gaan bewijzen en het ecologisch systeem zich verder ontwikkelt.

Waarom is er op dit moment, in december, blauwalg in de plas?

Door het pakket van maatregelen dat in de Kralingse Plas is uitgevoerd, is de ecologie van het systeem flink opgeschud. In de plas moet een nieuwe ecologische balans ontstaan, waarvoor verschillende onderdelen zich moeten ontwikkelen zoals de planten in het water.

Het vinden van deze balans kan langer duren. Deze is van een aantal factoren afhankelijk zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

Op dit moment groeien er blauwalgen in de plas. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van het zachte weer en de nawerking van de bijzondere alg, die afgelopen zomer bloeide.

Bij het afsterven van de bijzondere alg zijn er voedingsstoffen vrijgekomen, waardoor andere algemeen voorkomende blauwalgen zijn gaan groeien. Door de relatief hoge tempraturen van de afgelopen periode is de alg blijven groeien en sterft deze niet af. Daardoor is er blauwalg in de plas.

Tenslotte

Zwemmen in oppervlaktewater is altijd en overal op eigen risico. Het zwemwaterseizoen loopt van april tot en met september. Op dit moment, de maand december, is het dus géén officieel zwemwaterseizoen. Buiten het zwemseizoen wordt de waterkwaliteit niet extra voor het zwemmen gecontroleerd. Wel wordt eventuele bloei van blauwalgen gesignaleerd/gemeld.

Wij raden u dringend af om een Nieuwjaarsduik te nemen in de Kralingse Plas.

Het is verstandig om voor de actuele situatie onze website te raadplegen. Mochten er wijzigingen zijn, dan worden die daar op bekendgemaakt.

De Kralingse plas in Rotterdam

 

 

 

Gerelateerde artikelen

degrotelakentruc !!

Mannen proberen met lakens te ontsnappen uit detentiecentrum Rotterdam - Twee mannen hebben vanochtend een ontsnappingspoging gedaan uit het Detentiecentrum Rotterdam. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De mannen verbleven samen in een cel in het Huis van Bewaring. Ze vernielden het raam in de cel. Hoe precies, is nog onduidelijk. Via aan elkaar geknoopte lakens klommen ze vervolgens van de eerste verdieping naar de binnenplaats.

Isoleercel

Op de binnenplaats konden medewerkers van de gevangenis de mannen tegenhouden. Ze zitten voorlopig in de isoleercel. Het tweetal zal worden overgeplaatst naar een andere gevangenis.

 
Opening gerenoveerde winkelcentrum Zuidplein - Woensdag 25 januari, 16.00 uur

Woensdagmiddag opent burgemeester Aboutaleb het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum Zuidplein. In 2016 startte de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Hierdoor geïnspireerd, besloot de VvE van winkelcentrum Zuidplein tot een grootscheepse renovatie.

Het winkelcentrum viert woensdag de oplevering van de renovatie (hoewel er hier en daar nog wordt gewerkt) en het 50-jarig bestaan. Het eerste overdekte winkelcentrum werd in 1972 geopend door Mies Bouwman.
In 2022 is aan de busstationzijde door het consortium Hart van Zuid een nieuw gebouw neergezet waarmee het winkelcentrum en de parkeergarage groter zijn geworden.

 
24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis, verwacht dat het aantal patiënten nog zal oplopen. Dat komt doordat sommige vuurwerkslachtoffers zich eerst in een algemeen ziekenhuis hebben gemeld en vanuit daar zijn doorgestuurd.

Ook patiënten die in beschonken toestand gewond zijn geraakt melden zich nog, zegt de woordvoerder. "Die voelen bij het nuchter worden de pijn en komen alsnog langs".

 
P1000391.jpg